Είναι τα Pellet A1 στην πραγματικότητα pellet κατηγορίας A1;