Τι πρέπει να κάνετε πριν από την εγκατάσταση λέβητα pellet

Εκτός του λέβητα, θα πρέπει επίσης να προσδιορίσετε μια θέση για την δεξαμενή pellet, тην δεξαμενή στην οποία αποθηκεύονται τα pellet. Επειδή οι λέβητες pellet έχουν αυτόματη τροφοδοσία, η δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον λέβητα, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να συνδεθεί. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να προβλέπετε επιπλέον χώρο: ο κανόνας είναι περίπου 50 λίτρα για κάθε kw της ισχύς του λέβητα. Είναι σαφές ότι με αυτές τις απαιτήσεις χρειάζεται ένα ευρύχωρο δωμάτιο. Αλλά αν δεν έχετε, μπορείτε να καλέσετε κάποιον ειδικό και να σας συμβουλέψει εάν ο χώρος σας  είναι  κατάλληλος για την εγκατάσταση λέβητα pellet ή όχι.

εγκατάσταση λέβητα πέλλετ

εγκατάσταση λέβητα πέλλετ

Κατά την επιλογή του χώρου εγκατάστασης του λέβητα και της δεξαμενής pellet λάβετε υπόψη σας την υγρασία του δωματίου

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε έναν χώρο για τον λέβητα και την δεξαμενή με χαμηλή υγρασία. Η υψηλή θερμιδική αξία των pellet, εκτός από την καλή πρώτη ύλη που είναι κατασκευασμένα, οφείλεται και στην χαμηλή τους υγρασία. Οπότε πρέπει να φροντίσετε να αποθηκεύονται σε χώρο χωρίς υγρασία και να αποφεύγεται η διαβροχή τους διατηρώντας τα ποιοτικά.

Η σημασία της σωστής εγκατάστασης του λέβητα pellet και της δεξαμενής

Δώστε σημασία στην σωστή εγκατάσταση του λέβητα pellet και της δεξαμενής του. Οι θερμοκρασίες κατά την καύση είναι πολύ υψηλές. Εάν δεν εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες σωστής λειτουργίας του λέβητα θα επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του. Ο λέβητας  πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από  εύφλεκτα υλικά και να είναι αρκετά μακριά από πιθανά εμπόδια για τον καθαρισμό και την συντήρηση.

Βασικές απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση της καμινάδας του λέβητα pellet

Κατά την επιλογή του λεβητοστάσιου, εξετάστε και τις απαιτήσεις εγκατάστασης τις καμινάδας. Η σωστή χωροθέτηση και εγκατάσταση θα εξασφαλίσει καλό ελκυσμό και κατά συνέπεια καλή λειτουργία και απόδοση του λέβητα. Η σύνδεση με την  καμινάδα, θα πρέπει να  γίνει σύμφωνα με τους δεσμευτικούς κανονισμούς και τις συστάσεις του κατασκευαστή επιτυγχάνοντας έτσι πάντα επαρκή ελκυσμό ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία των καυσαερίων ή την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου.

Η διάμετρος της καπνοδόχου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη διάμετρο του καπναγωγού εξόδου του λέβητα.

Λεβητοστάσιο – απαιτήσεις     

Η θέση του λεβητοστασίου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, με τη δυνατότητα προσαγωγής του καυσίμου, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο του λεβητοστασίου. Το δωμάτιο όπου τοποθετείται ο  λέβητας θα πρέπει να τον προστατεύει ενάντια στο κρύο. Η επιφάνεια στήριξης του λέβητα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι από άκαυστα υλικά. Ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από τα τοιχώματα του δωματίου. Αυτή η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 cm.

Για τον αερισμό του λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω συράγγων, το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός).

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά την εγκατάσταση ενός λέβητα pellet

Έχουμε προετοιμάσει μια λίστα με τα πιο συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά την εγκατάσταση λέβητα pellet

  • Εγκατάσταση σε ακατάλληλο δωμάτιο

Πιο πάνω περιγράψαμε τα κριτήρια για την σωστή επιλογή του χώρου. Αν δεν τηρηθούν και δεν υπάρχει επαρκής χώρος ενδεχομένως να προκληθούν διαφορετικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι όταν πρέπει να καθαριστεί ο κοχλίας τροφοδοσίας των pellet και δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος ελεύθερος χώρος για να τον αφαιρέσετε για πλήρη καθαρισμό. Σε μικρούς χώρους υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιάς.

  • Ασταθής παροχή ρεύματος

Σε περίπτωση ασταθούς παροχής, ο λέβητας μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του. Και αυτό, με τη σειρά του, θα προκαλέσει μια σειρά προβλημάτων. Για να εξασφαλίσετε σταθερή παροχή ρεύματος, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν μετατροπέα παροχής ρεύματος. Αυτός ο μετατροπέας εκτελεί δύο λειτουργίες: σταθεροποίηση τάσης και αδιάλειπτη λειτουργία.

  • Έλλειψη αερισμού – εξαερισμού

Για την καύση των pellet στον λέβητα απαιτείται οξυγόνο. Δύο ανοίγματα στον εξωτερικό τοίχο με διάμετρο 20-30cm είναι αρκετά και θα παρέχουν αρκετό αερισμό.